Op 1 december 2023 werd het eerste eindcijfer getrokken voor de houders van de Obligatie lening, namelijk het cijfer 3.

Wilt u uw obligatie met eindcijfer 3 reeds nu al verzilveren, neem dan contact op met onze penningmeester Martijn Verbaas.
U kunt ook een e-mail sturen naar obligatie@svslikkerveer.nl.