Op vrijdagavond 16 juni 2023 staat de eerste Algemene Ledenvergadering die wordt geleid door onze kersverse voorzitters op het programma. Om half acht ’s avonds openenen Fred Vlasblom en Ron Noorlander de ledenvergadering. Hierbij nodigt het bestuur alle Slikkerveerders uit om deze avond aanwezig te zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering 16 juni 2023

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen:

3. Vaststelling notulen vorige vergadering: 03 februari 2023 en 16 mei 2023

4. Samenstelling bestuur:
Benoembaar: Leon Hofman (Organisatie Voetbalzaken)

5. Organisatie

6. Contributie en begroting 2023-2024

7. Jaarplannen seizoen 2023-2024

8. Stand aanbouw

9. Warm Welkom

10. Rondvraag

11. Sluiting