De Algemene Ledevergadering SV Slikkerveer stond oorspronkelijk gepland voor vrijdag 16 december 2022. Door onvoorziene oorzaken wordt deze echter tijdelijk uitgesteld. Een nieuwe datum, naar verwachting begin volgend jaar, volgt zo spoedig mogelijk.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Slikkerveer
Datum: begin 2023 (datum volgt nog)
Aanvang: 19:30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Vaststelling notulen vorige vergaderingen 01 juli 2022

4. Samenstelling bestuur

5. Vaststellen Jaarrekening 2021-2022

6. Vaststellen Jaarverslag 2021-202

7. Stand aanbouw

 8. Rondvraag

 9. Sluiting