De Algemene Ledenvergadering van vrijdag 1 juli begint om 19.30 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Slikkerveer

1 Opening door de voorzitter

2 Mededelingen:

3 Vaststelling notulen vorige vergadering (11 maart 2022)

4 Samenstelling bestuur:

a. Aftredend en niet verkiesbaar:
– Jeroen Capelle (Penningmeester)
– Kevin Birahij (Jeugdzaken)

b. Aftredend en wel verkiesbaar:
– Martijn Verbaas (Penningmeester)

c. Benoembaar:
– Dragan Nisevic (CommerciĆ«le Zaken).

5 Contributie en begroting 2022-2023

6 Jaarplannen aankomend seizoen 2022-2023

7 Financiering aanbouw in de toekomst

8 Activiteiten 100-jarig bestaan

9 Rondvraag

10 Sluiting