Een warm nest voor talent en liefhebber waarin respect voor elkaar centraal staat is waar wij als vereniging voor staan. Daarom hebben wij als bestuur ook met afschuw kennisgenomen van de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag, 29 oktober tijdens de wedstrijd van JO17-1. Deze wedstrijd is dusdanig uit de hand gelopen dat er zinloos geweld is gebruikt tegen de scheidsrechter, ouders en zelfs spelers van de uit- en thuisploeg.

Omdat wij normen en waarden hoog in het vaandel hebben en wij als vereniging een veilige omgeving willen vormen voor alle bezoekers, leden, vrijwilligers en ouders kunnen én willen wij zulke geweldplegingen niet tolereren. Wij als bestuur zullen dan ook strenge maatregelen nemen tegen enkele spelers van ons eigen team. Helaas kunnen wij geen maatregelen nemen tegen kijkers van de wedstrijd, wij zullen dit zeker wel doorzetten naar justitie.

Wij betreuren het ook dat deze gebeurtenissen bij onze vereniging hebben plaats gevonden en voelen dit als een smet op onze vereniging. Hierbij roepen wij dan ook iedereen op om respect te tonen naar de medemens en je sportief te blijven gedragen onder alle omstandigheden.

Nogmaals, als bestuur betreuren wij dit zeer en vinden de gebeurtenissen onacceptabel, waarmee we dit als een éénmalig incident beschouwen. We gaan met vertrouwen verder met het bouwen aan een sterke jeugd waarin plezier in voetbal centraal staat.

Namens het bestuur van S.V. Slikkerveer

Rinus Hitzert
Voorzitter