Disclaimer

SV Slikkerveer spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar, dat alle informatie op deze website correct, compleet en actueel is. SV Slikkerveer behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze website op ieder moment zonder aankondiging te wijzigen.

Aansprakelijkheid

SV Slikkerveer is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen, fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door SV Slikkerveer of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie. SV Slikkerveer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Fouten of onvolledige informatie

Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze website hiermee te verbeteren. U kunt reageren via pr@svslikkerveer.nl.

Informatie

Uit bezoek aan onze website verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. SV Slikkerveer behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een e-mail naar pr@svslikkerveer.nl. Het Nederlands recht is van toepassing.

Indien achteraf blijkt dat u een beschermde illustratie en/of foto heeft aangeleverd in uw persbericht, zonder dat u in het bezit bent van de rechten hiervan, worden eventuele claims volledig aan u, als verzender van het persbericht, gefactureerd.