Op zaterdag 26 augustus ontvingen wij het bericht dat ons Lid van Verdienste Jan Pool is overleden.

Jan is 83 jaar geworden.

Jan was een grote vrijwilliger binnen de vereniging geweest en op 29 juni 2012 al benoemd tot Lid van Verdienste.
Een klein overzicht van Jan zijn inzet voor onze club is dat hij lid was van diverse Jubileumcommissies, de Supportersvereniging SV Slikkerveer, Bouwfondsmedewerker, etc. Jan was onze grote man in 1976 achter de verkoop van obligaties voor de bouw van ons huidige Sliknest. Daarnaast was Jan 1 van de organisatoren van de buitenlandse reizen met de veteranen, chauffeur van de spelers en supportersbus, kantinemedewerker, vrijwilliger bij de Fancy Fairs, Oliebollenacties en de inzameling van oud papier. Na het seizoen 2002-2003 werd hij uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Kortom een kanjer voor onze vereniging.

Wij wensen zijn vrouw Riet, de kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe met dit verlies.
Bestuur SV Slikkerveer