Na de bekendmaking van onze voorzitter Rinus Hitzert, dat hij wegens gezondheidsredenen het voorzitterschap wil overdragen, is er zowel in het bestuur als onder de leden enige reuring ontstaan. Een logisch gevolg als je bedenkt dat de belangrijkste functie van de vereniging vacant komt en er dus op zoek gegaan moest worden voor opvolging.
Veel sneller dan uiteindelijk verwacht heeft het bestuur zeer positieve gesprekken gevoerd met niet 1 maar 2 personen die zich kandidaat willen stellen voor een duo functie als voorzitter. Ron Noorlander en Fred Vlasblom zijn voornemens om de voorzittersfunctie als duobaan in te vullen voor de komende drie jaar.
Om deze voordracht vanuit het bestuur ook ter voorbereiding op het nieuwe seizoen te laten plaatsvinden wordt medio mei (datum volgt zsm.) een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. Uiteraard kan er volgens de statuten van de vereniging door tenminste drie leden een andere kandidaat beschikbaar worden gesteld, dit vernemen wij dan graag via secretaris@svslikkerveer.nl.