Slikkerveer is een echte vereniging waar we het samen doen. Plezier hebben en beter worden doen we niet alleen op het veld, maar ook buiten de lijnen. Bij ons is iedereen welkom die bijdraagt aan een mooier en beter Slikkerveer.

Met 850 leden en 40 teams zijn we de grootste voetbalvereniging van Ridderkerk. Voor en achter de schermen zetten al bijna 200 vrijwilligers zich in om Slikkerveer draaiend te houden. Dat varieert van het bestuur tot trainers, leiders, jeugdcommissies, scheidsrechters, verzorging, wedstrijdsecretariaat, barmedewerkers, keukenmedewerkers, gastheren en gastvrouwen, activiteitencommissies, sponsorcommissies, financiën, communicatie, onderhoud van het sportpark en ons eigen gebouw en meer. We hebben zelfs een 90-jarige vrijwilliger die nog altijd wekelijks helpt met schoonmaken.

Zonder de vrijwillige inzet van leden, vrienden en familie is er geen Slikkerveer. Daarom moet meer aandacht uitgaan naar iedereen die al vrijwilliger is – en die dat nog niet is. Om het vrijwilligerswerk beter te organiseren, is een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen die werkt aan een vrijwilligersbeleid. Die commissie bestaat tot dusver uit Remko Blouw, Ronald Capelle, Rinus Hitzert en Erik Legerstee. Zij zijn op zoek naar mensen die willen meedenken over dit beleid.

Doe mee

Ook buiten de vrijwilligerscommissie kun je op allerlei manieren je steentje bijdragen. Je kunt zélf aangeven wat je wil doen of leren, wanneer je dat gaat doen en hoeveel tijd je eraan gaat besteden. Heb je geen idee? De komende maanden zorgt de vrijwilligerscommissie voor een overzicht waar Slikkerveer hulp bij nodig heeft.

Aanmelden als vrijwilliger kan meteen bij Rinus Hitzert via ikdoemee@svslikkerveer.nl of 06 53526893.