Na onderling overleg is er besloten om de samenwerking tussen SV Slikkerveer en HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) Cerezo Fung A Wing per direct te beëindigen.

Dit besluit komt voort uit het feit dat de partijen onderling niet tot overeenstemming konden komen over de te wijzigen organisatievorm van de Jeugdafdeling.

Wij danken Cerezo voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst toe.

Bestuur SV Slikkerveer