Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de Extra Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 mei 2023.
Hieronder treft u alvast de agenda aan.

Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering SV Slikkerveer

Datum: dinsdag 16 mei 2023

Aanvang: 19:30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Samenstelling bestuur:

          2a. Aftredend en niet herkiesbaar: Rinus Hitzert (voorzitter).
          2b. Benoembaar: Ron Noorlander & Fred Vlasblom (voorzitter).

3. Rondvraag

 4. Sluiting