Dankzij de inzet en inbreng van de businessclub “Vrienden van Slikkerveer” worden ieder seizoen verschillende zaken die anders onmogelijk waren voor de vereniging toch mogelijk gemaakt. SV Slikkerveer is met recht trots op deze Vrienden van Slikkerveer. De Stichting Vrienden van Slikkerveer  organiseren regelmatig gezellige activiteiten.

De geschiedenis van de Vrienden van Slikkerveer
De Stichting Vrienden van Slikkerveer werd net voor de eeuwwisseling rond 1999 opgericht en stond daarbij een lange periode onder het voorzitterschap van Hans van Zwieteren en de overige bestuursleden Dick Noorlander en Jan Jansen. Zij zorgden van het begin af aan meteen voor een belangrijke ´zakelijke´ impuls binnen de vereniging, die vanuit ´vriendschap voor de club´ tot stand was gekomen. Sinds het seizoen 2012-2013 bestond het bestuurs uit Jan Jansen, Fred Vlasblom en Ron Noorlander. Kort daarop is ook afscheid genomen van Jan Jansen als voorzitter van de Vrienden van Slikkerveer. Hij werd opgevolgd door Luc Scholten. Luc, Ron en Fred vormen tot op de dag van vandaag het bestuur van deze belangrijke stichting.

Fred Vlasblom
Voorzitter
06-51994412

Ron Noorlander
Bestuurslid
06-53251856

Luc Scholten
Bestuurslid
06-40362403